Bericht aan de artsen

De artsen vinden hierbij de kiezerslijst zoals ze door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering werd vastgesteld op 27 februari 2023.

Er zijn twee kiescolleges : het College van de huisartsen en het College van de artsen-specialisten.

De lijst kan worden geconsulteerd per RIZIV-identificatienummer.

De kiezerslijst kan worden geconsulteerd door de artsen gedurende de periode van 01 maart 2023 tot en met 15 maart 2023. De arts die bezwaar wenst aan te tekenen kan daartoe een aangetekend schrijven met zijn grieven en desgevallend met zijn verzoek onder een andere taalrol op de kiezerslijst te worden ingeschreven richten aan de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV. Dit aangetekend schrijven moet door de postdiensten zijn afgestempeld ten laatste op 17 maart 2023 en gericht zijn aan:


RIZIV

DGV - Medische verkiezinen

T.a.v. De leidend ambtenaar Daubie Mickaƫl

Galileelaan 5/01

1210 BRUSSEL


Het is de voornoemde Leidend ambtenaar die de bezwaarschriften zal onderzoeken en binnen de vijftien dagen na ontvangst per aangetekende brief kennis zal geven van zijn beslissing.

Opgelet: De instructies over de stemming zullen verstuurd worden naar het contactadres dat u hebt meegedeeld aan het RIZIV. Als u dit adres wenst te wijzigen of te raadplegen, kan u gebruik maken van het portaal ProGezondheid