Vergoedbare geneesmiddelen (bijwerking: {{applicableDate}})

Dit zoekprogramma geeft u meer informatie over de vergoedingsmodaliteiten van de vergoedbare geneesmiddelen.

U kan verschillende zoekcriteria gebruiken.

Eenvoudig zoeken

Identificatie

Identificatie nummer

Het formaat is 999999-xx
Het formaat is 99999999
Het formaat is 9999-999

Kenmerken

Om een hoofdstuk te kunnen selecteren, kiest u eerst een wettelijke basis.
Om een paragraaf te kunnen selecteren, kiest u eerst een hoofdstuk.

Opname

De datum is ongeldig (dd/mm/yyyy).

Het systematisch en ononderbroken downloaden van gegevens van geneesmiddelen is verboden.
Dit zal automatisch geblokkeerd worden.
Tel:
+32(0)2 739 77 75
e-mail:
CTGCRM
Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12u en van 13 tot 16u


RIZIV code Product Verpakking Actieve bestanddeel

Details van het product

Het product wordt terugbetaald sinds {{searchProduct.Product.ValidFrom | mydate | date: 'dd-MM-yyyy'}}.

Het product heeft het statuut van {{searchProduct.Product.Status}}.

{{searchProduct.Product.FullName}} ({{searchProduct.Product.FirmName}})

{{searchProduct.Product.Packing}}

{{ingredient}}

CTI-Extended :

{{ctiExtended}}

RIZIV code : {{searchProduct.Product.InamiCode}}

{{searchProduct.Product.Administration}}

ATC Code : {{searchProduct.Product.AtcCode}}

Vergoedingsmodaliteiten

Voor deze farmaceutische specialiteit is een bijkomende tegemoetkoming voorzien voor vrouwen die op het moment van de aflevering voldoen aan de voorwaarden uit het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen.

Code Aflevering Tariferingseenheid (Tariferingsschijf) Wettelijke basis - Hoofdstuk - Paragraaf Model machtiging (Cat) Vergoedingsgroep Code Prijs (€) Vergoedingsbasis (€) Tussenkomst patiënt
WIGW (€) Actief (€)