Zoekt u een zorgverlener en wilt u weten of hij/zij geconventioneerd is? Dan kan u via deze webtoepassing een opzoeking doen. Indien de zorgverlener geconventioneerd is, bent u zeker dat u de officiële tarieven betaalt, zonder supplementen (behalve in situaties waarbij deze supplementen reglementair zijn toegelaten).

Als de zorgverlener via ProGezondheid een werkadres geregistreerd heeft, is dit adres zichtbaar in de zoekresultaten. U heeft in dat geval ook de mogelijkheid dit adres te bekijken op een kaart.
Geconventioneerd: past de officiële tarieven toe (behalve in situaties waarbij supplementen reglementair zijn toegelaten).
Gedeeltelijk geconventioneerd: past de officiële tarieven gedeeltelijk toe, d.w.z. past de officiële tarieven toe op bepaalde tijdstippen (bepaalde dagen of bepaalde uren op een dag) of op bepaalde plaatsen (bv. privé-praktijk of ziekenhuispraktijk), behalve in situaties waarbij supplementen reglementair zijn toegelaten. Alleen de artsen en tandartsen kunnen gedeeltelijk geconventioneerd zijn.
Niet geconventioneerd: is vrij om de honoraria te bepalen.
Conventioneringsstatus nog niet gekend
  Geen overeenkomst/akkoord voor dit beroep (dit is altijd het geval voor diëtisten, ergotherapeuten, orthoptisten en podologen).
 (Postcode, hoofdgemeente)
 (8 eerste cijfers of minder)
  (Bevoegdheidscode, 3 cijfers) Meer info