K.B. 14-2-2008 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18-7-1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Résumé:

Note: Tekst ingevoegd door: B.S.S 26-2-2008
Numac: 2008024091


  Koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Table des Matières du document