Verord. uitkeringen van 16-4-1997

Résumé: Numac tekst: 1997922701

De hierna vermelde bijlagen en artikelen kan u terugvinden in de tabel met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt:
Bijlagen 1 tot 11
Artikel 23/1
Artikel 24/1

Note: Met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot het: B.S. 16-12-2022 - Wijzigende numac: 2022034084


  Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoÖrdineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Afdeling I.- Carenstijd
Afdeling II.- Bepalingen die van toepassing zijn als er geen erkende dienst voor geneeskundige controle is
Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.  
Spontane aangifte van ongeschiktheid
Verplichtingen van de gerechtigde
Aanvangsdatum van de ongeschiktheid
Niet tijdige aangifte
Inlichtingsblad en verklaring betreffende de in het kader van de sector uitkeringen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gestelde voorwaarden van verzekering
Geneeskundige beslissingen in geval van aanvang of van voortduren van een arbeidsongeschiktheid
Afdeling III.- Bepalingen die van toepassing zijn wanneer er een erkende dienst voor geneeskundige controle is
Aangifte van ongeschiktheid
Geneeskundige beslissingen
Aanvangsdatum van de ongeschiktheid
Afdeling IV.- Gemeenschappelijke bepalingen voor de situaties bedoeld in de afdelingen II en III, met uitsluiting van de situatie, bedoeld in artikel 13, § 1, b).
Controle
Toelating om tijdens de ongeschiktheid een activiteit te hervatten
Einde van de ongeschiktheid
Getuigschrift van arbeidshervatting of van werkloosheid
Verlenging van de termijnen
Afdeling V.- Data van uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Afdeling VI. - Opgeheven door: Verord. 22-5-13 - B.S. 18-6 - art. 1
Afdeling VII.- Berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Deeltijdse werknemer
Tijdelijke leerkracht
Uitzendkracht, seizoenarbeider en tijdelijke werknemer
Ontbreken van loon
Bijzondere situaties
HOOFDSTUK II.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING
Afdeling I.- In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de moederschapsuitkering bedoeld in de artikelen 114 en 114bis van de gecoördineerde wet
Afdeling II.- Data van betaling van de moederschapsuitkering
Afdeling III.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de moederschapsuitkering tijdens een tijdvak van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114 van de gecoördineerde wet
Afdeling IV.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de moederschapsuitkering tijdens een tijdvak van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114bis van de gecoördineerde wet
Afdeling V.- In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de uitkering voor het omgezet moederschapsverlof bedoeld in artikel 114, zevende lid, van de gecoördineerde wet
Afdeling VI.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkering voor het omgezet moederschapsverlof bedoeld in artikel 114, zevende lid, van de gecoördineerde wet
Afdeling VII.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkeringen van borstvoedingspauze, bedoeld in artikel 116/5 van de gecoördineerde wet
HOOFDSTUK IIbis. - BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET VADERSCHAPSVERLOF OF GEBOORTEVERLOF, HET ADOPTIEVERLOF EN HET PLEEGOUDERVERLOF RESPECTIEVELIJK BEDOELD IN DE ARTIKELEN 223BIS, 223TER EN 223 QUINQUIES VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 JULI 1996.
Afdeling I. - In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de uitkering voor het vaderschapsverlof of geboorteverlof, het adoptieverlof en het pleegouderverlof respectievelijk bedoeld in de artikelen 223bis, 223ter en 223quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996.
Afdeling II.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkering voor vaderschapsverlof of geboorteverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof respectievelijk bedoeld in de artikelen 223bis, 223ter en 223quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996.
HOOFDSTUK III.- BETALING VAN DE UITKERINGEN AAN DE GEESTESZIEKEN
HOOFDSTUK IV.- INWERKINGTREDING

Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 01 01/05/2022
Bijlage 01 01/01/2022
Bijlage 01 01/01/2016
Bijlage 01 01/12/1997
* Bijlage 02 01/12/1997
* Bijlage 03 01/01/2021
Bijlage 03 01/07/2019
Bijlage 03 01/01/2019
Bijlage 03 30/12/2016
Bijlage 03 30/06/2016
Bijlage 03 27/04/2015
Bijlage 03 01/01/2015
Bijlage 03 15/11/2014
Bijlage 03 01/01/2012
Bijlage 03 01/01/2006
Bijlage 03 01/01/2004
* Bijlage 04 01/01/2006
Bijlage 04 01/01/2003
* Bijlage 05-1 01/01/2016
Bijlage 05-1 01/08/2015
Bijlage 05-1 12/04/2013
Bijlage 05-1 01/12/1997
* Bijlage 05-1bis 01/12/2022
Bijlage 05-1bis 01/01/2016
Bijlage 05-1bis 12/04/2013
Bijlage 05-1bis 26/12/2010
* Bijlage 05-2 01/01/2016
Bijlage 05-2 01/12/1997
* Bijlage 05-2bis 01/12/2022
Bijlage 05-2bis 01/01/2016
Bijlage 05-2bis 26/12/2010
* Bijlage 06 01/12/2022
Bijlage 06 12/04/2013
Bijlage 06 01/12/1997
* Bijlage 06bis 01/12/2022
Bijlage 06bis 26/12/2010
* Bijlage 07-1 01/12/2022
Bijlage 07-1 01/08/2015
Bijlage 07-1 12/04/2013
Bijlage 07-1 01/12/1997
* Bijlage 07-1bis 01/12/2022
Bijlage 07-1bis 01/01/2016
Bijlage 07-1bis 26/12/2010
* Bijlage 07-2 01/12/1997
* Bijlage 07-2bis 01/12/2022
Bijlage 07-2bis 01/01/2016
Bijlage 07-2bis 26/12/2010
* Bijlage 08 01/10/2022
Bijlage 08 01/01/2020
Bijlage 08 01/01/2019
Bijlage 08 01/01/2016
Bijlage 08 12/04/2013
Bijlage 08 01/01/2006
Bijlage 08 01/12/1997
* Bijlage 09 01/12/1997
* Bijlage 10 01/12/1997
* Bijlage 11 01/04/2006
Bijlage 11 01/07/2002
* art23-1 30/12/2016
* art24-1 01/07/2015