K.B. 29-12-1997: voorwaarden waaronder toepassing gecoördineerde wet, tot zelfstandigen en leden kloostergemeenschappen wordt verruimd (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 27-4-2007)

Résumé: Numac tekst: 1997022987 - p. 35444

Vanaf 1 januari 2008, indien krachtens de regels van behoud van recht, een rechthebbende bedoeld in artikel 32 van de voornoemde wet, recht heeft op een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, heeft deze rechthebbende recht op een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het geheel van de verstrekkingen opgesomd in artikel 34.

Note: Historiek vanaf 15-5-2003

Opgeheven door: Wet 26-3-2007 - B.S. 27-4 - ed. 2 (van toepassing vanaf 1-1-2008) - - Wijzigende numac: 2007022520


  Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco√∂rdineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Table des Matières du document

Afdeling I : Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Afdeling II : Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Afdeling III : Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Art. 6.   Art. 7.   Art. 8.  
Afdeling IV : Opgheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Afdeling V : Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Afdeling VI : Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Afdeling VII : Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Afdeling VIIbis: Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Afdeling VIII: Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Afdeling IX: Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Afdeling X: Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2