K.B. 4-6-2003: financiƫle tegemoetkoming in werking van huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen van art. 9 van K.B. nr 78 betreffende de uitvoering van gezondheidszorgberoepen

Résumé: Numac tekst: 2003022699 - p. 34440

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 17-7-2015 - Wijzigende numac: 2015035882 - p. 46473


  Koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiĆ«le tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK II. BASISFINAICIERING
HOOFDSTUK III. AANVULLING FINANCIERING
HOOFDSTUK IIIbis. - INDEXERING VAN DE FINANCIERINGSBEDRAGEN
HOOFDSTUK IV. FINANCIERINGSMECHANISMEN
Art. 6.   Art. 7.   Art. 8.   Art. 9.   Art. 10.   Art. 11.