M.B. 29-8-2002: delegatie van handtekening inzake notificatie in het kader van K.B. 21-12-2001 (tegemoetkoming farmaceutische specialiteiten)

Résumé: Papierversie: Pagina UB/897

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 10-9-2002


  Ministerieel besluit van 29 augustus 2002 houdende delegatie van handtekening inzake notificatie in het kader van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

Table des Matières du document