K.B. 24-10-1967: Schorsing overgang naar andere verzekeringsinstelling in stelsel verplichte verzekering G.V. zelstandigen

Résumé: Papier versie: Pagina Z/33

Note: Historiek vanaf 6-11-1967

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 27-10-1967


  Koninklijk besluit van 24 oktober 1967 houdende schorsing van de overgang naar een andere verzekeringsinstelling in het stelsel van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen

Table des Matières du document