K.B. 9-2-1994: uitvoering, voor 1994, van bepalingen van art. 59 van de gecoördineerde wet

Résumé:

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 26-9-1995


  Koninklijk besluit van 9 februari 1994 tot uitvoering, voor het jaar 1994, van de bepalingen van artikel 59 van de gecoordineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document