M.B. 1-4-1994: vaststelling getuigschrift in art. 6 van K.B. 3-11-1993 tot uitvoering van art. 25 van Wet 9-8-1963

Résumé:

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 06-05-1994 - Wijzigende numac: 1994022148 - p. 12119


  Ministerieel besluit van 1 april 1994 tot vaststelling van het getuigschrift in artikel 6 van het koninklijk besluit van 3 november 1993 tot uitvoering van artikel 25 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Table des Matières du document


Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 06/05/1994