K.B. 22-5-2001: voorwaarden voor tussenkomst in tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot zorgverlening

Résumé: Papierversie: Pagina UB/729

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 15-12-2006 - ed. 3


  Koninklijk besluit van 22 mei 2001 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot zorgverlening, geco√∂rdineerd door huisartsen

Table des Matières du document

Artikel 1.   Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.   Art. 6.   Art. 7.   Art. 8.   Art. 9.