K.B. 3-9-2000: globale begroting voor medische beeldvorming in 2000

Résumé: Papierversie: Pagina UB/663

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 29-9-2000


  Koninklijk besluit van 3 september 2000 tot vaststelling van de globale begroting van de financiĆ«le middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2000 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document