K.B. 13-10-1998: minimale criteria waaraan overeenkomsten tussen multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorgen en Verzekeringscomité moeten voldoen

Résumé: Numac tekst: 1998022656 - p. 35907

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 4-11-1998 - Wijzigende numac: 1998022656 - p. 35907
Numac: 1998022656


  Koninklijk besluit van 13 oktober 1998 tot bepaling van de minimale criteria waaraan de overeenkomsten tussen de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het Verzekeringscomit√© ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten voldoen

Table des Matières du document

Artikel 1.   Art. 2   Art. 3   Art. 4   Art. 5   Art. 6