K.B. 29-9-1998: uitvoering van art. 206, § 2

Résumé: Numac tekst: 1998022624 - p. 35319

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 27-10-1998 - Wijzigende numac: 1998022624 - p. 35319


  Koninklijk besluit van 29 september 1998 tot uitvoering van artikel 206, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.   Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.   Art. 6.   Art. 7.   Art. 8.