K.B. 20-9-2003: bedrag administratiekosten van RIZIV bestemd voor financiering van Federaal Kenniscentrum voor gezondheidszorg in 2003

Résumé: Numac tekst: 2003022952 - p. 53309

Note: Texte avec historique complet

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 31-10-2003 - Wijzigende numac: 2003022952 - p. 53309


  Koninklijk besluit van 20 september 2003 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2003

Table des Matières du document