K.B. 28-8-2002: responsabilisering verzekeringsinstellingen met betrekking tot bedrag administratiekosten (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 13-6-2014)

Résumé: Numac tekst: 2002022723 - p. 40879

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 13-6-2014 - Wijzigende numac: 2014022280 - p. 44896


  Koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - DE EVALUATIE VAN DE BEHEERSPRESTATIES VAN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN VAN DE KAS VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN
HOOFDSTUK II - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Art. 7.   Art. 8.   Art. 9.