K.B. 13-2-1980: percentage bedrag inkomsten voor administratiekosten

Résumé:

Note: Hitoriek vanaf 23-1-1995

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 1-12-1994 - B.S. 13-1-1995


  Koninklijk besluit van 13 februari 1980 tot vaststelling van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Table des Matières du document

Afdeling I - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen voor de verzekering voor geneeskundige verzorging
Afdeling II - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen voor de uitkeringsverzekering
Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.  
Afdeling III - Slotbepalingen
Art. 6.   Art. 7.   Art. 8.