K.B. 15-9-1980: uitvoering art. 191, 1e lid, 7° van de gecoördineerde wet

Résumé:

Note: Historiek vanaf 1-1-2002

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 22-12-2004 - B.S. 10-1-2005 - ED. 1


  Koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document