M.B. 22-9-1980: toepassingsmodaliteiten K.B. 15-9-1980 tot uitvoering art. 191, 1e lid, 7°, van de wet

Résumé:

Note: Historiek vanaf 1-1-1997

Tekst bijgewerkt tot: M.B. 24-12-1996 - B.S. 31-12-1996 - ed. 3


  Ministerieel besluit van 22 september 1980 tot vaststelling van sommige toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskunde verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document