K.B. 12-4-1984: beheer financiële middelen en vermeerdering van administratiekosten van verzekeringsinstellingen met percentage van de met toepassing van art. 136, § 2, van de wet

Résumé: Numac tekst: 1984022135 - p. 5762

Note: Historiek vanaf 1-1-1993

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 7-10-1993 - B.S. 24-11-1993 - (2 besluiten)


  Koninklijk besluit van 12 april 1984 betreffende het beheer van de financiële middelen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering door de verzekeringsinstellingen en betreffende de vermeerderng van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen met een percentage van de met toepassing van artikel 136, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, terugevorderde sommen

Table des Matières du document

Artikel 1.   Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.   Art. 6.   Art. 7.