K.B. 23-7-1985: vaststelling criteria tot verdeling rijkstegemoetkomingen toegekend voor werknemers

Résumé: Numac tekst: 1985022247 - p. 11240

Note: Historiek vanaf 1-1-1985

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 23-7-1985 - B.S. 2-8-1985 - Wijzigende numac: 1985022247 - p. 11240


  Koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot vaststelling van de criteria tot verdeling van de rijkstegemoetkomingen toegekend aan de tak geneeskundige verzorging van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voor werknemers

Table des Matières du document