K.B. nr. 432 - 5-8-1986: vaststelling voor 1986 en 1987 rijkstoelagen voor 1986 van administratiekosten verzekeringsinstellingen

Résumé: Numac Tekst: 1986021111 - p. 11545

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 21-8-1986 - Wijzigende numac: 1986021111 - p. 11545


  Koninklijk besluit nr. 432 van 5 augustus 1986 tot vaststelling voor de dienstjaren 1986 en 1987 van de rijkstoelagen en voor het dienstjaar 1986 van de administratiekosten in de regeling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document