K.B. 7-10-1993: percentage waarmee administratiekosten worden vermeerderd in geval van terugvordering van betaalde sommen

Résumé: Numac tekst: 1993022444 - p. 25282

Note: Historiek vanaf 1-1-1993

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 8-10-1996


  Koninklijk besluit van 7 oktober 1993 tot vaststelling van het percentage waarmee de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen worden vermeerderd in geval van terugvordering van betaalde sommen

Table des Matières du document