K.B. 10-8-2005 - verlenging van overeenkomsten, afgesloten op basis van het K.B. 13-11-2002

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1302

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast tot het B.S. 28-9-2010  Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden ter verlenging van de overeenkomsten, afgesloten op basis van het koninklijk besluit van 13 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan besluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de jaren 2002, 2003 en 2004.

Table des Matières du document