M.B. 18-11-2005: vaststelling bedrag en voorwaarden waarin tegemoetkoming kan worden toegekend voor verstrekkingen omschreven in art. 34, lid 1, 13° van de wet

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1321

VLAAMSE GEMEENSCHAP: Opgeheven door: Besluit 26-4-2019 - B.S. 20-8 - art. 12

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 12-6-2009


  Ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document