K.B. 30-12-2005: regelen tot verrekening op 1-1-2005 van de helft van in 2002 en 2003 vastgestelde algebraïsche verschillen, bedoeld in art. 59 en 69

Résumé: numac tekst: 2006022062 - p. 4944

Om de volledige tekst van dit document te zien klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 30-01-2006 - Wijzigende numac: 2006022062 - p. 4944


  Koninklijk besluit van 30 december 2005 houdende nadere regelen tot verrekening op 1 januari 2005 van de helft van de in 2002 en 2003 vastgestelde algebraïsche verschillen, zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document


Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* 01/01/2005