K.B. 21-12-2005: bedrag ten laste van administratiekosten bestemd voor financiering van Federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg in 2005

Résumé: Numac tekst: 2006022048 - p. 3130

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 20-1-2006 - Wijzigende numac: 2006022048 - p. 3130


  Koninklijk besluit van 21 december 2005 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2005

Table des Matières du document