K.B. 13-1-2003: vaststelling persoonlijk aandeel rechthebbenden in kostprijs sommige verstrekkingen audiciens

Résumé: Papierversie: pagina UB/992-1

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 27-1-2003
Opgeheven door K.B. 19-11-2012 - B.S. 28-11 - ed. 2 - art. 3


  Koninklijk besluit van 13 januari 2003 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van de audiciens

Table des Matières du document