K.B. 1-3-1998: verdeling inkomsten bedoeld in art. 191, 7°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15° en 18° van gecoördineerde wet

Résumé: Numac tekst: 1998022223 - p. 8641

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 26-3-1998 - Wijzigende numac: 1998022223 - p. 8641

Numac: 1998022223


  Koninklijk besluit van 1 maart 1998 houdende verdeling van de inkomsten bedoeld in artikel 191, 7°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15° en 18° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.   Art. 2   Art. 3   Art. 4