K.B. 5-12-2004 betreffende bedrag administratiekosten bestemd voor financiering Kenniscentrum gezondheidszorg in 2004

Résumé: Papierversie: Pagina ACBZ/98

Note: Tekst met volledige historiek.
Deze tekst werd laatst aangepast door het Staatsblad van 07-01-2005


  Koninklijk besluit van 5 december 2004 betreffende het bedrag te laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2004.

Table des Matières du document

Artikel 1   Art. 2