K.B. 28-9-2008 betreffende bedrag administratiekosten bestemd voor de financiering kenniscentrum gezondheidszorg in 2007

Résumé:

Note: Tekst met volledige historiek


  Koninklijk besluit van 28 september 2008 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2007

Table des Matières du document

Artikel 1   Art 2