K.B. 18-12-2008: vaststelling nadere regels voor financiering door fonds tot bestrijding van verslavingen

Résumé: Papierversie: UB/1740

Note: Tekst met volledige historiek


  Koninklijk besluit van 18 december 2008 tot vaststelling van de nadere regels voor financiering door het fonds tot bestrijding van verslavingen

Table des Matières du document

Artikel 1.   Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.   Art. 6.   Art. 7.   Art. 8.   Art. 9.   Art. 10.   Art. 11.