K.B. 12-12-1980: toekenning speciale vergoeding in 1980 aan invalide zeelieden ter koopvaardij

Résumé: Pagina: ZK/add. 1

Note: Tekst met volledig historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 25-12-1980


  Koninklijk besluit van 12 december 1980 tot toekenning van een speciale vergoeding in 1980 aan de invalide zeelieden ter koopvaardij

Table des Matières du document