K.B. 15-5-2003: uitvoering art. 2 van besluitwet 7-2-1945 betreffende maatschappelijke veiligheid van zeelieden ter koopvaardij

Résumé:

Note: Tekst met volledige historiek
Tekst gewijzigd door: B.S. 30-5-2018
Numac: 2018201420


  Koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot uitvoering van artikel 2 van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Table des Matières du document