K.B. 13-3-2007: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren in sommige instellingen van openbaar nut

Résumé:

Note: Tekst met volledige historiek
Tekst ingevoegd door: B.S. 26-3-2007


  Koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoƶrdineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren in sommige instellingen van openbaar nut, die eenzelfde trap van de hiĆ«rarchie vormen

Table des Matières du document