K.B. 26-10-2001: uitvoering art. 12, § 1, 2°, a), van besluitwet 7-2-1945

Résumé: Numac tekst: 2001022813

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 30-5-2018
Gewijzigde numac: 2018201420


  Koninklijk besluit van 26 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 12, § 1, 2°, a), van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Table des Matières du document