K.B. 19-9-2005: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren van centrale diensten van federale overheidsdiensten

Résumé:

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 30-9-2005 - ed. 2


  Koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiĆ«rarchie vormen

Table des Matières du document