K.B. 8-4-2003: vaststelling van graden van ambtenaren van Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

Résumé:

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 14-5-2003 - ed. 2


  Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoƶrdineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, die eenzelfde trap van de hiĆ«rarchie vormen

Table des Matières du document