K.B. 3-4-2003: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren van centrale diensten van Federaal Kenniscentrum voor gezondheidszorg

Résumé:

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 18-4-2003 - ed. 3
Opgeheven door: 26-8-2008


  Koninklijk besluit van 3 april 2003 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco√∂rdineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg, die eenzelfde taaltrap vormen

Table des Matières du document