K.B. 1-3-2000: vaststelling van graden van ambtenaren van carrière van Attachés voor Internationale samenwerking

Résumé:

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 5-4-2000


  Koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Table des Matières du document