K.B. 30-11-1966: vrijwaring van verkregen rechten van ambtenaren die op 1-9-1963 verbonden waren aan plaatselijke of gewestelijk dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad

Résumé:

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 3-12-1966


  Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een plaatselijke of gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - NIET-GEMEENTELIJKE PLAATSELIJKE DIENSTEN EN GEWESTELIJKE DIENSTEN
Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.  
HOOFDSTUK II - GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Art. 5.   Art. 6.   Art. 7.  
SLOTBEPALINGEN
Art. 8.