K.B. 30-11-1966: vrijwaring van verkregen rechten van ambtenaren die op 1-9-1963 verbonden waren aan dienst gevestigd in Franse, Nederlandse of Duitse taalgebied

Résumé:

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 3-12-1966


  Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een dienst gevestigd in het Franse, het Nederlandse of het Duitse taalgebied

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK II - BEPALINGEN VOOR DE TAALGRENSGEMEENTEN
Art. 4.   Art. 5.   Art. 6.  
SLOTBEPALINGEN
Art. 7.