K.B. 30-11-1966: voorwaarden voor uitreiken van bewijzen omtrent taalkennis voorgeschreven bij art. 53 van wetten op gebruik van talen in bestuurszaken samengevat op 18-7-1966

Résumé: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Tekst opgeheven door: B.S. 31-3-2001


  Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Table des Matières du document

Hoofdstuk I.- BEegrijpsbepalingen [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Hoofdstuk II.- Algemene bepalingen [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Hoofdstuk III.- De examencommissie [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.  
Hoofdstuk IV.- Aard en peil van de taalexamens [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Afdeling I.- Taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma, het vereiste studiegetuigschrift of de verklaring van het schoolhoofd [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Afdeling II.- Schriftelijk taalexamen af te leggen bij zekere wervingen [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Afdeling III.- Taalexamen af te leggen door het personeel dat omgang heeft met het publiek [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Afdeling IV.- Taalexamen af te leggen door bepaalde personeelsleden die omgang hebben met het werkliedenpersoneel [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Afdeling V.- Taalexamen af te leggen door ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het behoud van de eenheid in de rechtspraak of in het beheer van de dienst die hun is toevertrouwd [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Afdeling VI.- Taalexamen voor opneming in het tweetalig kader [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Afdeling VII.- Taalexamen af te leggen door de ambtenaar die aan het hoofd staat van een uitvoeringsdienst waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt en waarvan de zetel buiten Brussel-Hoofdstad is gevestigd [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Afdeling VIII.- Taalexamen af te leggen door titularissen van de betrekkingen die voor de gezamenlijke buitenlandse diensten aangewezen zijn [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Afdeling VIIIbis.- Computergestuurde examens [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Afdeling IX.- Andere taalexamens [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Hoofdstuk V.- Algemene organisatieregelen [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Hoofdstuk VI.- Bekendmaking van de uitslagen en uitreiking van de bewijzen der taalexamens [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
ed. 1 - art. 22]
Hoofdstuk VII.- Overgangsbepaling [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Hoofdstuk VIII.- Slotbepalingen [Opgeheven door: K.B. 8-3-01 - B.S. 31-3 – ed. 1 - art. 22]
Art. 24.   Art. 2.