Wetten op gebruik talen in bestuurszaken samengevat op 18-7-1966

Résumé: Numac tekst: 1966071850 - p. 7799

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 9-5-2016 - Wijzigende numac: 2016002018 - p. 30566


  Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN
HOOFDSTUK II - TAALGEBIEDEN
Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.   Art. 6.   Art. 7.   Art. 8.  
HOOFDSTUK III - GEBRUIK VAN DE TALEN IN DE PLAATSELIJKE DIENSTEN
Afdeling I - Algemene bepalingen
Afdeling II - Nederlandse, Franse en Duitse taalgebieden
Afdeling III - Brussel-Hoofdstad
Afdeling IV - Randgemeenten
Onderafdeling 1 - Gemeenschappelijke bepalingen voor al de randgemeenten
Onderafdeling 2 - Bijzondere bepalingen ten behoeve van de te Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Wemmel gevestigde plaatselijke diensten
Onderafdeling 3 - Bijzondere bepalingen ten behoeve van de te Sint-Genesius-Rode en Wezmbeek-Oppem gevestigde plaatselijke diensten
HOOFDSTUK IV - GEBRUIK VAN DE TALEN IN DE GEWESTELIJKE DIENSTEN
HOOFDSTUK V - GEBRUIK VAN DE TALEN IN DE DIENSTEN WAARVAN DE WERKKRING HET GANSE LAND BESTRIJKT
Afdeling I - Centrale diensten
Afdeling II - Uitvoeringsdiensten
Onderafdeling 1 - Diensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is
Onderafdeling 2 - Diensten waarvan de zetel gevestigd is buiten Brussel-Hoofdstad
Onderafdeling 3 - Buitenlandse diensten
HOOFDSTUK VI - BIJZONDERE BEPALINGEN
HOOFDSTUK VII - SANCTIES
HOOFDSTUK VIII - TOEZICHT
Afdeling I - Algemeen toezicht
Afdeling II - Bijzondere organen voor toezicht
HOOFDSTUK IX - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 23/06/2007