K.B. 18-9-1990: inwerkintreding, kruispuntbank sociale zekerheid, sommige bepalingen van wet 25-4-1963 betreffende beheer van instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Résumé:

Note:


  Koninklijk besluit van 18 september 1990 houdende inwerkingtreding, voor de kruispuntbank van de sociale zekerheid, van sommige bepalingen van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.

Table des Matières du document