K.B. 5-8-1986: algemeen reglement op begroting en boekhouding van instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij wet 16-3-1954

Résumé: Numac tekst: 198022277

Samenvatting: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 13-12-1996


  Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - OVER DE WERKINGSSFEER
HOOFDSSTUK II - OVER DE BEGROTING
HOOFDSTUK III - OVER HET HOUDEN VAN DE BOEKHOUDING
HOOFDSTUK IV - OVER HET AFLEGGEN VAN DE REKENINGEN
HOOFDSTUK V - DIVERSE BEPALINGEN