K.B. 7-4-1954: algemeen reglement op begroting en comptabiliteit van bij wet 16-3-1954 bedoelde instellingen van openbaar nut

Résumé: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 28-8-1986
Numac tekst: 1954040701


  Koninklijk besluit van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de comptabiliteit van de bij de wet van 16 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nut

Table des Matières du document

TITEL I - OVER DE BEGROTING
HOOFDSTUK I - DE BEGROTING VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
HOOFDSTUK II - INTERNE BEWEGINGEN
HOOFDSTUK III - VORM VAN DE BEGROTING EN VAN HAAR BIJLAGEN
TITEL II - OVER HET HOUDEN VAN DE COMPTABILITEIT
TITEL III - OVER HET AFLEGGEN VAN DE REKENINGEN
TITEL IV - EINDREGELING VAN DE BEGROTING
TITEL V - DIVERSE BEPALINGEN