Wet 28-6-1963: wijziging en aanvulling wetten op rijkscomptabiliteit

Résumé:

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 31-7-1963

Numac: 1963062810


  Wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de rijkscomptabiliteit

Table des Matières du document

Afdeling III - Van de rekeningen van sommige instellingen van openbaar nut