K.B. 2-6-2010 betreffende bedrag administratiekosten bestemd voor de financiering kenniscentrum gezondheidszorg in 2010

Résumé:

Note:


  Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2010

Table des Matières du document


Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 1 17/05/2014
Bijlage 1 01/05/2011
Bijlage 1 01/12/2009
* Bijlage 2 01/12/2009